پرسشنامه سرمایه روانشناختی

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان

پرسشنامه سرمایه روان¬شناختی افراد در سازمان

1
30,000 تومان

پرسشنامه قابلیت شبکه سازی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

• پرسشنامه قابلیت شبکه سازی جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و فراهم آوردن بستری برای ارتقا و بهبود فرایند پژوهش در کشور تهیه و ارائه شده است.

0
20,000 تومان

پرسشنامه درگیری تعاملی با فضای مجازی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

• پرسشنامه درگیری تعاملی با فضای مجازی جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و فراهم آوردن بستری برای ارتقا و بهبود فرایند پژوهش در کشور تهیه و ارائه شده است.

0
20,000 تومان

پرسشنامه تجربه برند (تجربه نام تجاری)

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان

• پرسشنامه تجربه نام تجاری (تجربه برند) جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و فراهم آوردن بستری برای ارتقا و بهبود فرایند پژوهش در کشور تهیه و ارائه شده است.                                                                                                                                           تجربه نام تجاری (تجربه برند) دارای 4 بعد حسی، فکری، رفتاری و عاطفی است که هر یک از ابعاد دارای 3 سؤال است و از پرسشنامه‌های استاندارد خارجی گرفته شده است.

0
19,000 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش اثرات کووید 19 (کرونا)

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه سنجش اثرات کووید 19 (کرونا)   نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه: سنجش اثرات کووید…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع مورد…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه بسته بندی فریبنده

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه بسته بندی فریبنده   نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع مورد مطالعه در…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر بسته بندی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر بسته بندی   نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی –…

0
20,000 تومان