معرفی کتاب : آنچه هر رهبری باید بداند

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : ماکسول جان سي ناشر کتاب : افکار تعداد صفحات کتاب : 335

0
رایگان!

معرفی کتاب : راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : حاجي جباري عليرضا ، سرآباداني مهدی ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران تعداد صفحات…

0
رایگان!

معرفی کتاب : نظریه ها و الگوهای مدیریت دولتی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : اعتباريان اکبر ناشر کتاب : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) تعداد صفحات کتاب : 209

0
رایگان!

معرفی کتاب : مدیریت و رهبری آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : خورشيدي عباس ناشر کتاب : يسطرون تعداد صفحات کتاب : 352

0
رایگان!

معرفی کتاب : رهبری و مدیر یک دقیقه ای

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : بلاي رابرت دابل يو ناشر کتاب : اوحدي تعداد صفحات کتاب : 144

0
رایگان!

معرفی کتاب : رهبری اثر بخش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : فيدلر فرد. اي ، شمرز مارتين ناشر کتاب : يادواره کتاب تعداد صفحات کتاب : 212

0
رایگان!

معرفی کتاب : 21 قانون انکار ناپذیر رهبری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : ماکسول جان سي ناشر کتاب : به نشر تعداد صفحات کتاب : 251

0
رایگان!

معرفی کتاب : مدیریت و رهبری آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نویسنده کتاب : وايلز کيمبل ناشر کتاب : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تعداد صفحات کتاب…

0
رایگان!