دانلود پاورپوینت درس ارزیابی کار و زمان ◄ 252 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: ارزیابی کار و زمان فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول- تاریخچه فصل دوم- مطالعه روش فصل سوم- تجزیه و تحلیل…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس اصول مدیریت و تئوری سازمان ◄ 223 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: اصول مدیریت و تئوری سازمان فهرست مطالب پاورپوینت: مدیریت و مدیران مبانی برنامه ریزی مبانی تصمیم گیری مبانی طراحی…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس بازاریابی و مدیریت بازار ◄ 271 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: بازاریابی و مدیریت بازار فهرست مطالب پاورپوینت: مفاهیم مدیریت بازار انواع بازارو محیط بازاریابی تقسیم بازار و تعیین…

1
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس طرحریزی واحدهای صنعتی ◄ 272 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: طرحریزی واحدهای صنعتی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات فصل دوم: مطالعه و طراحی فرآیند فصل سوم: استقرار…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس مهندسی عوامل انسانی ◄ 222 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: مهندسی عوامل انسانی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: معرفی سیستم انسان ماشین فصل دوم:انسان به عنوان یک سیستم مرکب…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس مدیریت فناوری ◄ 242 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: مدیریت فناوری فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول- تعاریف و مفاهیم فصل دوم- نقش فناوری در خلق ثروت فصل سوم-…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس مدیریت مهندسی ◄ 271 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: مدیریت مهندسی فهرست مطالب پاورپوینت: بخش اول: سازمان و مدیریت اصول مدیریت عمومی تئوری و ساختار سازمان مدیریت منابع…

0
25,000 تومان