اساتید مدیریت دانشگاه الزهرا

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نام استاد گرايش رشته تحصيلي رتبه علمي دکتر ميراحمد اميرشاهي مديريت اداري مديريت اداري استاديار دکتر محمدعلي بابايي زكليكي مديريت…

0
رایگان!