اساتید مدیریت MBA دانشگاه امیرکبیر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نام استاد مرتبه علمی پست الکترونیک دکترمحمد حسن سبط استادیار sebt@aut.ac.ir دکتر محمد تقی بانکی استادیار bankimt@aut.ac.ir دکتر ابوالقاسم مسگرپور…

0
رایگان!