دکتر علی ابراهیمی کردلر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

  مرتبه علمی: استادیار پست الکترونیکی: ALI20GOL@YAHOO. COM تحصیلات • دکترا‏‎,‎‏۱۳۸۴‏‎,‎‏حسابداری‏‎,‎‏تهران‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏ ‏‎,‎‏تبیین رابطه ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعات و…

0
رایگان!

دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار تلفن: ۶۱۱۱۷۶۳۶ دور نگار: ۸۸۰۳۶۰۰۳ آدرس پستی: جلال آل احمد‏‎-‎‏دانشکده مدیریت تحصیلات : دکترا‏‎,‎‏۱۳۷۳‏‎,‎‏مدیریت امورمالی‏‎,‎‏تهران ‏‎,‎‏ایران‏‎,‎‏.. ‏‎,‎‏ارزیابی…

0
رایگان!

دکتر عزت اله اصغری زاده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار تلفن: ۸۸۰۰۸۹۶۹ دور نگار: ۸۸۰۰۳۰۸۸ آدرس پستی: تهران‏‎-‎‏پل گیشا‏‎-‎‏تقاطع بزرگراه چمران و ال احمد‏‎-‎‏دانشکده مدیریت دانشگاه تهران‏‎-‎‏گروه…

0
رایگان!

دکتر مجتبی امیری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: تلفن: ۶۱۱۱۷۶۶۳ دور نگار: ۸۸۶۳۰۵۳۵ آدرس پستی: تقاطع جلال آل احمد‏‎-‎‏اتوبان شهید چمران دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گروه…

0
رایگان!

دکتر منوچهر انصاری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار تلفن: ۶۱۱۱۷۶۹۹ دور نگار: ۸۸۰۰۶۴۷۷ آدرس پستی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پست الکترونیکی: MANSARI@UT. AC. IR صندوق…

0
رایگان!

دکتر علی اصغر پورعزت

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار تلفن: ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۸۸۹۸۱۹۰۵ دور نگار: ۹۸‎-‎۲۱‎-‎۸۸۹۷۰۶۶۹ آدرس پستی: ۱)جلال آل احمد‏‎-‎‏ پل نصر‏‎-‎‏ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ۲)…

0
رایگان!

دکتر نقی بهرامفر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار پست الکترونیکی: bahramfr@ut. ac.ir

0
رایگان!

دکتر محمد سعید تسلیمی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

دانشکده/ گروه: دانشکده مدیریت‏‎/‎‏گروه مدیریت دولتی مرتبه علمی: استاد  

0
رایگان!