دکتر محمدرضا آراستی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار سمت : مدیر گرایش تکنولوژی مدارک تحصیلی: دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه کرونوبل فرانسه (1999) کارشناسی ارشد…

0
رایگان!

دکتر محسن بهرام گیری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار مدارک تحصیلی: دکترا در ر یاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر، MIT، آمریکا، 2007 کارشناسی علوم ر یاضیات،…

0
رایگان!

دکتر مهران سپهری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: دانشیار مدارک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه استنفورد (1981) کارشناسی ارشد تحقیق عملیات از دانشگاه MIT سال…

0
رایگان!

دکتر احمد شربت اوغلی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار مدارک تحصیلی: دکترای اقتصاد اجتماعی از دانشگاه بوستون کالج آمریکا ( 1990) کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری…

0
رایگان!

دکتر محمدتقی عیسائی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار مدارک تحصیلی: دکترای کامپیوتر از دانشگاه UMIST انگلستان (2000) کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحلیل سیستمها ) از…

0
رایگان!

دکتر سید بابک علوی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار سمت : معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد مدارک تحصیلی: دکترای علوم تربیتی گرایش اثر بخشی کار…

0
رایگان!

دکتر مهدی شیخ زاده

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار مدارک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه مینسوتا آمریکا (1997) کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه مینسوتا…

0
رایگان!

دکتر سید علیرضا فیض بخش

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار مدارک تحصیلی: دکترای مدیریت سیستم های تولید از دانشگاه Electro_communications ژاپن (1999) کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از…

0
رایگان!