دانلود پرسشنامه گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه گرایش عمومی به تعامل اجتماعی آنلاین نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع مورد…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه بسته بندی فریبنده

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه بسته بندی فریبنده   نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع مورد مطالعه در…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر بسته بندی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر بسته بندی   نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی –…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه بررسی نظریه جریان در خرید آنی

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه بررسی نظریه جریان در خرید آنی نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع مورد…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات بر طول عمر مشتری

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات بر طول عمر مشتری نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه انتقام از برند

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه انتقام از برند نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی – بازاریابی موضوع مورد مطالعه در این…

0
20,000 تومان

دانلود پرسشنامه اجتناب از برند

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

پرسشنامه اجتناب از برند             نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی –…

0
20,000 تومان

کایزن چیست و کاربرد آن در مدیریت کدام است؟

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

کایزن چیست؟ آشنایی سازمان‌ها با مفاهیم مرتبط با کیفیت و بهره وری  واستفاده از آن در اداره واحدهای تولیدی از…

0
رایگان!