دانلود پاورپوینت درس آمار ریاضی 2 ◄ 326 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آمار ریاضی 2 فهرست مطالب پاورپوینت: 1- برآورد بازه ای پارامتر 2- آزمون فرض ها 3- مدل های خطی

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس مفاهیم و روش های آماری ◄ 335 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: مفاهیم و روش های آماری فهرست مطالب پاورپوینت: 1 ـ مطالعه توصیفی داده ها 2 ـ مبادی احتمال…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آمار و احتمال مهندسی ◄ 291 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آمار و احتمال مهندسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل 1 : آمار توصیفی وارائه داده ها فصل 2 :  احتمال…

2
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 ◄ 342 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 فهرست مطالب پاورپوینت: کلیات مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی شده…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس ترمودینامیک آماری ◄ 240 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: ترمودینامیک آماری فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مقدمه و یادآوری فصل دوم: مجموعه بندادی (کانونی) فصل سوم: سایر مجموعه…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس روش های نمونه گیری 1 (نسخه اول) ◄ 367 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: روش های نمونه گیری 1 (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مقدمات و مفاهیم اساسی فصل…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس روش های نمونه گیری 1 (نسخه دوم) ◄ 140 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: روش های نمونه گیری 1 (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مقدمات و مفاهیم اساسی فصل دوم…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس روش های آماری (نسخه اول) ◄ 142 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: روش های آماری (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : نتایج اساسی در آمار و احتمال فصل دوم…

0
25,000 تومان