دانلود پاورپوینت درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی ◄ 171 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: اصول ترویج و آموزش کشاورزی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول. کلیات فصل دوم. جایگاه ترویج در توسعه کشاورزی…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی ◄ 256 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول :کلیات فصل دوم: روش شناسی در ارزیابی فصل سوم:…

2
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی ◄ 219 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: روشهای تحقیق در اقتصاد کشاورزی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول:  پرسش آغازین فصل دوم: مطالعات اکتشافی (مطالعات مقدماتی) فصل…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس ریاضیات 2 ◄ 299 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: ریاضیات 2 فهرست مطالب پاورپوینت: بردارها و هندسه تحلیلی جبر خطی ماتریس توابع برداری توابع چند متغیری رویه ها…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس زراعت عمومی ◄ 278 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: زراعت عمومی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات و تعاریف فصل دوم: گروه‌بندی گیاهان زراعی فصل سوم: اندامهای گیاه…

1
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس ماشینهای کشاورزی ◄ 226 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: ماشینهای کشاورزی فهرست مطالب پاورپوینت: بخش اول: موتورها فصل 1- مقدمه فصل 2- منابع توان فصل 3- بدنه موتور…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس مدیریت واحدهای زراعی و دامی ◄ 336 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: مدیریت واحدهای زراعی و دامی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مدیریت فصل دوم: تابع تولید فصل سوم: نهاده‌ها در…

2
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس هوا و اقلیم شناسی ◄ 362 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: هوا و اقلیم شناسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول- کلیات فصل دوم- ساختار اتمسفر فصل سوم- تابش فصل…

0
25,000 تومان