دانلود جزوه آشنایی با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

عنوان جزوه : آشنایی با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک تعداد صفحات : 14 صفحه فهرست مطالب : تعریف برنامه…

1
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل اول)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

  خلاصه فصل اول کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

0
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل دوم)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

  خلاصه فصل دوم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

0
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل سوم)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

خلاصه فصل سوم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

0
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل چهارم)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

  خلاصه فصل چهارم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

0
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل پنجم)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

  خلاصه فصل پنجم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست…

0
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل هفتم)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

خلاصه فصل هفتم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

0
23,000 تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (دانلود خلاصه فصل هشتم)

بدون امتیاز 0 رای
23,000 تومان

خلاصه فصل هشتم کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (تالیف: دکتر علی احمدی و همکاران، انتشارات: تولید دانش) فهرست مطالب…

0
23,000 تومان