اساتید مدیریت دانشگاه شاهد

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نام استاد مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دکتر عبدالرضا  بيگي نيا دكتري تخصصي مديريت ـ مديريت سياست گذاري دکتر سيداحمد  حسيني…

0
رایگان!

اساتید مدیریت دانشگاه الزهرا

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نام استاد گرايش رشته تحصيلي رتبه علمي دکتر ميراحمد اميرشاهي مديريت اداري مديريت اداري استاديار دکتر محمدعلي بابايي زكليكي مديريت…

0
رایگان!

اساتید مدیریت MBA دانشگاه امیرکبیر

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نام استاد مرتبه علمی پست الکترونیک دکترمحمد حسن سبط استادیار sebt@aut.ac.ir دکتر محمد تقی بانکی استادیار bankimt@aut.ac.ir دکتر ابوالقاسم مسگرپور…

0
رایگان!

دکتر محمود آقا حسینعلی شیرازی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: مربی گروه حسابداری, دانشکده مدیریت و حسابداری تلفن: 29902382 آدرس الکترونیکی: M-Shirazi@sbu. ac.ir سوابق تدریسی آزاد اسلامی واحد…

0
رایگان!

دکتر غلامحسین اسدی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار گروه حسابداری, دانشکده مدیریت و حسابداری تلفن: 22431843 آدرس الکترونیکی: a-assadi@sbu. ac.ir آدرس : دانشگاه شهید بهشتی-…

0
رایگان!

دکتر محمد اکبریان

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: مربی گروه مدیریت بازرگانی, دانشکده مدیریت و حسابداری تلفن: 29902381 آدرس الکترونیکی: m-akbarian@sbu. ac.ir علایق پژوهشی سیستم اطلاعاتی…

0
رایگان!

دکتر احمد بدری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

مرتبه علمی: استادیار گروه مدیریت مالی, دانشکده مدیریت و حسابداری آدرس الکترونیکی: A_Badri@Sbu. ac.ir آدرس: تهران- دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده…

0
رایگان!

دکتر نسرین جزنی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

  مرتبه علمی: دانشیار گروه مدیریت بازرگانی, دانشکده مدیریت و حسابداری تلفن محل کار: 3-22431842 آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده…

0
رایگان!