دانلود پرسشنامه ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : ارزیابی ایمنی…

1
25,000 تومان

دانلود پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : پرسشنامه مقیاس…

0
25,000 تومان
دانلود فابل متنی
48%
تخفیف

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک در استادیوم های فوتبال

بدون امتیاز 0 رای
13,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : مدیریت ریسک…

1
13,000 تومان

دانلود پرسشنامه سطح آمادگی مدیران تربیت بدنی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سطح آمادگی…

0
25,000 تومان

دانلود پرسشنامه اولویت بندی معیار های ارزیابی تربیت بدنی دانشگاه ها از دیدگاه مدیران

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : اولویت بندی…

0
25,000 تومان

دانلود پرسشنامه تعیین عوامل اصلی موثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : تعیین عوامل…

0
25,000 تومان

دانلود پرسشنامه بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه :  بررسی…

0
25,000 تومان

دانلود پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

نوع محصول : پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه : سنجش…

0
25,000 تومان