دانلود پاورپوینت درس کلیات علم اقتصاد (نسخه اول) ◄ 232 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: کلیات علم اقتصاد (نسخه اول) رشته: اقتصاد، علوم تربیتی، جغرافیا و حقوق فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تاریخچه مختصری…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس کلیات علم اقتصاد (نسخه دوم) ◄ 442 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: کلیات علم اقتصاد (نسخه دوم) رشته: آمار فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تاریخچه مختصری از شکل گیری علم اقتصاد…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس حقوق اساسی (نسخه اول) ◄ 70 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: حقوق اساسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات حقوقی فصل دوم: منابع حقوق اساسی فصل سوم: شکل حکومت و…

1
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 ◄ 165 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: حقوق مدنی 4 فهرست مطالب پاورپوینت: مبحث اول : ازمفهوم واقعه حقوقی تا تجاوز از حقوق مبحث دوم: محدودیتهای…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس کلیات علم اقتصاد (نسخه سوم) ◄ 248 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: کلیات علم اقتصاد رشته: اقتصاد، علوم تربیتی، جغرافیا و حقوق فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: تاریخچه مختصری از شکل…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس حقوق اساسی (نسخه دوم) ◄ 70 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: حقوق اساسی فهرست مطالب پاورپوینت: باب اول: کلیات بخش اول: کلیات حقوقی فصل اول: تعاریف فصل دوم: منابع حقوق…

1
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ تحول دولت در اسلام ◄ 238 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تاریخ تحول دولت در اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: دولت چیست رهیافت ها و نظریه ها نظریه ماکس وبر…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس سیر اندیشه سیاسی در غرب ◄ 293 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: سیر اندیشه سیاسی در غرب فهرست مطالب پاورپوینت: اندیشۀ سیاسی در یونان باستان تعاریف و مفاهیم فلاسفۀ پیش از…

2
25,000 تومان