دانلود سوالات آزمون های استخدامی – بودجه بندی و حسابداری ◄ 120 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان

این محصول شامل 120 سوال مهم درس بودجه بندی و حسابداری است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار…

0
6,500 تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – تحقیق در عملیات ◄ 80 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان

این محصول شامل 80 سوال مهم درس پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات است که در آزمون های استخدامی رشته…

0
6,500 تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – اقتصاد خرد ◄ 120 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان

این محصول شامل 120 سوال مهم درس اقتصاد خرد است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار شده است.…

0
6,500 تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – ریاضیات و آمار ◄ 99 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان

این محصول شامل 80 سوال مهم درس پژوهش عملیاتی یا تحقیق در عملیات است که در آزمون های استخدامی رشته…

0
6,500 تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – بازاریابی و مدیریت بازار ◄ 137 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان

این محصول شامل 137 سوال مهم درس بازاریابی و مدیریت بازار است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار…

1
6,500 تومان

دانلود سوالات آزمون های استخدامی – تئوری های مدیریت ◄ 250 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
6,500 تومان

این محصول شامل 250 سوال مهم درس تئوری های مدیریت است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار شده…

0
6,500 تومان

دانلود مجموعه کامل سوالات آزمون های استخدامی رشته مدیریت ◄ 806 سوال + پاسخنامه تشریحی

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان 6,000 تومان

این محصول شامل 806 سوال مهم درس های مختلف رشته مدیریت است که در آزمون های استخدامی رشته مدیریت تکرار…

0
12,000 تومان 6,000 تومان