کتاب های روش تحقیق

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

کتاب های روش تحقیق 1) کرلینجر، فرد. ان. (1374)مبانی پژوهش در علوم رفتاری(جلد اول و دوم) ترجمه حسن پاشا شریفی…

0
رایگان!

تحقیق و ویژگى هاى آن چیست ؟

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحقیق و ویژگى هاى آن چیست ؟ واژه تـحـقیق , کلمه اى عربى است که به معانى گوناگون آمده است.…

0
رایگان!

تفاوت میان مطالعه و تحقیق

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تفاوت میان مطالعه و تحقیق در حـال حـاضـر بـرخى ناآگاهانه واژه تحقیق را در مواردى به کار مى برند که…

0
رایگان!

ویژگى هاى تحقیق

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ویژگى هاى تحقیق   مى توان ویژگى هاى تحقیق را به صورت زیر خلاصه کرد: 1) هر تحقیقى درصدد حل…

0
رایگان!

انواع تحقیق

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

انواع تحقیق   تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم کرده و انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته…

0
رایگان!

تعاریف انواع طرح های تحقیقاتی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تعاریف انواع طرح های تحقیقاتی   بر اساس ماده یک آیین نامه جشنواره خوارزمی فعالیتهای پژوهشی بدینگونه تعریف شده اند:…

0
رایگان!

تفاوت میان تحقیق و تألیف

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تفاوت میان تحقیق و تألیف   تألیف از ریشة « الفت » و به معنای پیوندزدن، به هم آمیختن، گردآوری…

0
رایگان!

تحقیق چیست؟

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تحقیق چیست؟   تحقیق، از ریشة « حق » است. حق یعنی آن‌چه که درست و استوار و ثابت باشد.…

0
رایگان!