دانلود پاورپوینت درس نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام ◄ 209 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: منابع تاریخ ایران پیش ازهخامنشیان منابع دوره…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ ایران ایلامیها وآریایها تا پایان دوره هخامنشی ◄ 352 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تاریخ ایران ایلامیها وآریایها تا پایان دوره هخامنشی فهرست مطالب پاورپوینت: پیدایش دولت و تمدن ایلامی تاریخ ایلام فرهنگ…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ اسلام ◄ 184 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تاریخ اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: شناخت زادگاه اسلام جهان در عصر بعثت سلسله انساب عرب وریشه های اصلی آن…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ اسلام 1 ◄ 182 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تاریخ اسلام  1 فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: مباحث مقدماتی فصل دوم: بررسی و تحلیل زندگی محمد فصل سوم:…

1
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ تحلیلی اسلام ◄ 210 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تاریخ تحلیلی اسلام فهرست مطالب پاورپوینت: مقدمه ای بر تاریخ اسلام عوامل حرکت جامعه و تاریخ انواع تاریخ فواید…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان ◄ 161 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان فهرست مطالب پاورپوینت: بررسی…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان وغزنویان ◄ 249 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره سامانیان، دیلمیان وغزنویان فهرست مطالب پاورپوینت: میراث صفاریان…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس مبانی جامعه شناسی ◄ 178 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: مبانی جامعه شناسی فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیات جامعه شناسی فصل دوم: روش تحقیق فصل سوم: فرهنگ فصل…

1
25,000 تومان