دانلود پاورپوینت درس اقتصاد آموزش و پرورش ◄ 246 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: اقتصاد آموزش و پرورش فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مروری بر اهمیت آموزش در ادبیات اقتصادی فصل دوم:…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس اقتصاد آموزش و پرورش ◄ 246 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: اقتصاد آموزش و پرورش فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول : مروری بر اهمیت آموزش در ادبیات اقتصادی فصل دوم:…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آموزش بزرگسالان (نسخه اول) ◄ 157 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آموزش بزرگسالان (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: وضعیت آموزش در آغاز قرن بیستم وضعیت در آغاز قـــرن بیست و…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آموزش بزرگسالان (نسخه دوم) ◄ 189 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آموزش بزرگسالان  (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: طرح موضوع ، تحدید مفاهیم فصل دوم: تاریخچه آموزش…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آموزش بزرگسالان (نسخه سوم) ◄ 152 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آموزش بزرگسالان  (نسخه سوم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: طرح موضوع ، تحدید مفاهیم فصل دوم: تاریخچه آموزش…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آموزش بزرگسالان (نسخه چهارم) ◄ 129 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آموزش بزرگسالان  (نسخه چهارم) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: طرح موضوع ، تحدید مفاهیم فصل دوم: تاریخچه آموزش بزرگسالان…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آموزش و پرورش ابتدایی –راهنمایی تحصیلی و متوسطه (نسخه اول) ◄ 299 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آموزش و پرورش ابتدایی –راهنمایی تحصیلی و متوسطه  (نسخه اول) فهرست مطالب پاورپوینت: فصل اول: کلیاتی درباره نظام آموزش…

0
25,000 تومان

دانلود پاورپوینت درس آموزش و پرورش ابتدایی –راهنمایی تحصیلی و متوسطه (نسخه دوم) ◄ 225 اسلاید

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

عنوان پاورپوینت: آموزش و پرورش ابتدایی –راهنمایی تحصیلی و متوسطه  (نسخه دوم) فهرست مطالب پاورپوینت: کلیاتی درباره نظام آموزش و…

0
25,000 تومان