نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی

تصویر شاخص

کسب مزیت رقابتی

امروزه کسب مزیت رقابتی درگرو این است که سازمان ها در ابعاد مختلف به سمت سرآمدی و برتر شدن حرکت کنند. ایجاد رقابت با رعایت اصول اخلاقی به این معنی است که با شیوه علمی و با برنامه ریزی راهبردی درجهت قوی کردن سازمان گام برداشت.
برای ایجاد کسب مزیت رقابتی راهکارهای زیادی وجود دارد که لازم است به تناسب شرایط فرهنگی، سیاسی، انسانی و ساختاری راهکارهای مناسبی به کار گرفته شود. یکی از راهکارهایی که از تناسب فرهنگی، انسانی و ساختاری بیشتری با شرایط سازمانی و کسب و کار بومی برخوردار است و درعمل نیز در بعضی از سازمانها به اثبات رسیده مدل سرآمدی یا استاندارد EFQM است.
استقرار مدل سرآمدی در سازمان ها، دارای دستاوردهای زیادی است که از آن جمله به وجود آمدن مزیت رقابتی و توجه به خواسته ها و نیازهای مشتریان درهمه ابعاد است. برای کسب سودآوری، لازم است ابتدا در ابعاد مختلف توانمندسازهای سازمان را تقویت و از طرف دیگر نتایج حاصل از توانمندسازی ها را تبدیل به خدمات، کالا و محصول برتر و مشتری پسند کرد.

نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی

 

دانلود پاورپوینت : مزیت رقابتی ◄ 332 اسلاید

راهکارهای کسب مزیت رقابتی

برای کسب مزیت رقابتی راهکارهای مختلفی وجود دارد که سازمانها بایستی آنها را به کار گیرند تا با کسب جهت‌گیری صادراتی بتوانند به سودآوری دست یابند. به طور کلی با راهکارهای زیر می توان مزیت رقابتی را برای سازمان به دست آورد:

1. ایجاد هوشمندی رقابتی:

یکی از راههای کسب مزیت رقابتی و رونق دادن به کسب و کار در داخل و خارج ایجاد هوشمندی رقابتی است. برای کسب مزیت رقابتی لازم است سازمان براساس شکل شماره یک هوشمندی رقابتی را نهادینه کند.

2. پیاده سازی استراتژی های پیش برنده در قبال رقبا:

یکی از مکانیسم های کسب مزیت رقابتی این است که سازمان درقبال رقبا به فراخور شرایط، استراتژی های مناسبی را طراحی و اجرا کند. به طورکلی برای کسب مزیت رقابتی استراتژی های پنجگانه آمده را می توان در شرایط مختلف سازمان به کار بست.

3. سازوکار اتحاد استراتژیک:

یکی از سازوکارهای مهم کسب مزیت رقابتی و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی اتحاد استراتژیک است. اتحاد استراتژیک یک توافقنامه همکاری بین دو سازمان و یا تعداد بیشتری است که می‌خواهند از این راه موفقیت رقابتی کسب کنند و عملکرد خود را ازطریق منابع مشترک بهبود بخشند. اتحاد استراتژیک در زمینه های زیر موجب کسب مزیت رقابتی خواهدشد:
1) سرمایه گذاری مشترک
2) اتحاد خدمات متقابل
3) موافقتنامه صدور مجوز
4) مشارکت در زنجیره ارزش
اتحاد استراتژیک در سطح ملی و بین‌المللی موجب خلق بازار جدیدی در داخل مرزها و خارج مرزها خواهدشد. بنابراین، برای ایجاد سازگاری درونی و به وجود آوردن پایگاه های مستحکم داخلی لازم است ابتدا اتحاد استراتژیک را در سطح بومی به اجرا درآورد و سپس با تمرین و رفع نقاط ضعف آن به اتحاد استراتژیک در سطح بین‌المللی پرداخت.

 

1

 

 

دانلود پرسشنامه : استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان

نقش مدل سرآمدی

امروزه صادرات و کسب مزیت رقابتی، تصادفی و یک شبه به دست نمی آید، بلکه لازم است با تدبیر و برنامه- ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف سازمانی، فعالیت و سازمان را به یک سازمان سرآمد تبدیل کرد. درصورتی که سازمان در سطوح مختلف و تا اعماق خود به سرآمدی دست یافت می توان انتظار صادرات پایدار را از آن داشت.
صادرات و رقابت نیازمند پشتیبانی و تداوم است و این تداوم از درون سازمان نشأت می‌گیرد. بنابراین، لازم است ابتدا سازمانی سرآمد درست کرد که حاصل آن ارتقای کیفیت محصول و خدمات، توجه به مشتری و قیمت ارزان است و از این طریق است که می توان به مزیت رقابتی دست یافت. براین اساس و باتوجه به اهمیت موضوع برای پیاده سازی مدل سرآمدی در سازمان لازم است مباحث زیر موردتوجه قرار گیرد:

1) ایجاد بنیادهایی برای سرآمدی سازمان

برای اینکه سازمان هرچه بیشتر به سمت سرآمدی حرکت کند نیازمند ایجاد بنیادهای صحیح است. سرآمدی مانند یک خانه است که برای ساخت و تداوم آن نیاز است بنیادهای اولیه درست و به جا ایجاد شود. به طورکلی بنیادهای اساسی یک سازمان سرآمد که به دنبال کسب مزیت رقابتی است را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1. نتیجه گرایی:

تعالی، دستیابی به نتایجی است که رضایت کلیه ذی نفعان سازمان را دربرداشته باشد.

2. مشتری مداری:

تعالی، خلق ارزشهای مطلوب مشتری است.

3. رهبری و ثبات در مقاصد:

تعالی، رهبری دوراندیش و الهام بخش همراه با ثبات در مقاصد است.

4. مدیریت مبتنی بر فرایندها و اولویت ها:

تعالی، مدیریت سازمان ازطریق مجموعه ای از سیستم ها، فرایندها و اولویت های مرتبط و به هم پیوسته است.

5. توسعه و مشارکت کارکنان:

تعالی، حداکثر کردن مشارکت کارکنان ازطریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است.

6. یادگیری، نوآوری و بهبود بهتر:

تعالی، به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود با استفاده از یادگیری است.

7. توسعه همکاریهای تجاری:

تعالی، توسعه و حفظ همکاریهایی است که برای سازمان ارزش افزوده تر ایجاد می کند.

8. مسئولیت اجتماعی سازمان:

تعالی، فراتر رفتن از چهارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت می کند و تلاش برای درک و پاسخگویی به انتظارات ذی نفعان سازمان در جامعه است.

نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی

2) پیاده سازی الگوی سرآمدی در سازمان

به طورکلی برای استقرار الگوی سرآمدی کسب و کار لازم است در دو زمینه کلی زیر کار شود:

الف- ایجاد توانمندسازها برای سرآمدی

بخش عمده ای از مدل سرآمدی مربوط به توانمندسازها است. رونق کسب و کار و مزیت رقابتی درگرو توجه به کلیه توانمندسازها در سازمان است و این به خاطر آن است که توانمندسازها در تولید کیفیت محصول، صرفه جویی و… دخیل هستند. درهمین جا شعر فردوسی مصداق پیدا می کند که می گوید «توانا بود هرکه دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود» یعنی ازطریق توجه به توانمندیها می توان سازمان را از حالت رخوت و سستی نجات داد و آن را به یک سازمان رقابتی تبدیل کرد.

مؤلفه های مربوط به توانمندسازی مدل سرآمدی بستر رونق تجارت را فراهم می کند:

1) رهبری:

در این مقوله اقدامات زیر را بایستی انجام داد، چرا که این اقدامات زیربنای کسب مزیت رقابتی خواهدبود: 1. رهبران، ارزشها و مأموریت سازمان را تعیین و به عنوان الگوی فرهنگ تعالی عمل می کنند. 2. رهبران، نظام های مدیریت و بهبود را به کار گرفته و توسعه می دهند. 3. رهبران، در یک نقش چندگانه با مشتریان، شرکا و نمایندگان جامعه در ارتباط هستند. 4. رهبران، فرهنگ سرآمدی را در سازمان تقویت میکنند. 5. رهبران، از ایجاد تحول در سازمان حمایت می کنند.

2) خط مشی و استراتژی:

در این مقوله خط مشی ها دارای خواص زیر هستند:1. براساس نیازها و انتظارات حال و آینده ذی نفعان استوار است. 2. خط مشی ها به طور آگاهانه و براساس اندازه گیری عملکرد و مقایسه های بیرونی تدوین می شود. 3. دائما در خط مشی ها بازنگری می شود. 4. خط مشی ها با روش معینی در سازمان به اجرا درمی آید.

3) شراکتها و منابع:

در این مقوله سازمان سرآمد درقبال شراکتها و منابع به نحو زیر عمل می کند تا بتواند به مزیت رقابتی دست یابد:1. شراکتهای محیطی تحت مدیریت قرار می گیرد. 2. منابع مالی شرکت، مدیریت می شوند. 3. دارائیهای سازمان مدیریت می شود. 4. فناوری در سازمان تحت مدیریت قرار دارد. 5. دانش کارکنان مدیریت می شود.

4) منابع انسانی:

منابع انسانی که نقش مهمی در سرآمدی دارد بایستی به خوبی توانمند شوند در این مقوله برای کسب مزیت رقابتی لازم است به طورکلی با منابع انسانی به نحو زیر رفتار شود:1. با برنامه ریزی، منابع انسانی بهبود می یابد. 2. دانش و خلاقیت کارکنان از قوه به فعل درآید. 3. از مشارکت کارکنان به عنوان یک عامل توسعه ای استفاده شود. 4. روابط و گفت گوی دوطرفه بین کارکنان و مدیریت سازمان برقرار شود. 5. عملکرد کارکنان موردتوجه سازمان قرارگیرد.

5) فرایندها:

فرایندها به عنوان اتصال دهنده همه فعالیتهای سازمان در توانمندسازی و کسب مزیت رقابتی نقش زیادی دارد. براین اساس لازم است فرایندهای سازمان به نحو زیر مدیریت شود تا از نتیجه آن سازمان به سودآوری برسد:1. طراحی و مدیریت درست فرایندها. 2. مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی برمبنای نیاز مشتریان و ذی نفعان. 3. طراحی و توسعه محصول براساس نیاز مشتری. 4. تحویل به موقع محصول و ارائه خدمات پس از فروش. 5. مدیریت مداوم ارتباط با مشتری و بهبود آن.

نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی

دانلود جزوه کامل مزیت رقابتی

مؤلفه های مربوط به نتایج سرآمدی برای مزیت رقابتی

درصورتی که روی توانمندسازی سازمان خوب کار شود نتیجه آن در بخش عملکردی سازمانی تجلی پیدا میکند. اگر به توانمندسازها توجه زیادی شود ولی نتیجه ای به دست نیاید در این صورت، سازمان در صادرات، سودآوری و کسب مزیت رقابتی، توفیقی نداشته است بنابراین لازم است به مؤلفه های نتیجه ای مدل سرآمدی نیز توجه شود.
توجه به مؤلفه های نتیجه ای به شرح زیر به کسب مزیت رقابتی منجر می شود:

1) نتایج جامعه: در این مقوله نتایج مربوط به جامعه با دو دسته شاخص مورداندازه گیری قرار می گیرد:1. شاخصهای برداشتی نظیر انتشار اطلاعات، رفتار اخلاقی، خدمات رفاهی و… 2. شاخص های عملکردی نظیر دریافت گواهی نامه، اخذ مجوز و….

2) نتایج مشتری: در این مقوله نیز نتایج با دو دسته شاخص سنجیده می شود:1. شاخص های برداشتی نظیر نظرسنجی، پاسخگویی و ارتباط با مشتری. 2. شاخص های عملکردی نظیر شکایات مشتری، میزان رضایت اعلام شده مشتری و….

3) نتایج منابع انسانی: این مقوله با دو دسته شاخص اندازه گیری می شود:1. شاخص های برداشتی که مربوط به ادراک کارکنان از اقدامات سازمان است و روی رضایت آنان تاثیر فراوانی دارد. مواردی نظیر ارتقا، مشارکت، رهبری، تشویق و… دراین دسته از شاخص ها قرار دارد. 2. شاخصهای عملکردی مربوط به اقدامات انجام شده سازمان درمورد کارکنان است و شامل ارائه خدمات، اقدامات مربوط به حوادث و….

4) نتایج کلیدی عملکرد: نتایج کلیدی عملکرد با شاخص های زیر سنجیده می شود:1. دستاوردهای کلیدی عملکرد نظیر دستاوردهای مالی بازار و سودآوری. 2. شاخص های کلیدی عملکرد نظیر جریان نقدینگی، هزینه های سازمان و…

استراتژی های مدل سرآمدی

استراتژی های مدل سرآمدی و همچنین زمان کاربرد وراهکارهای آن ها را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

 

2

الگوی خودارزیابی براساس مدل سرآمدی

باتوجه به اینکه ارزیابی مجموعه مؤلفه‌های سازمانی براساس الگوی سرآمدی موجب نظام مند شدن مجموعه رویکردها، اجرای موثر و بهبود بازنگری توانمندسازهای سازمانی می شود، نیاز است که سازمانها دست به ارزیابی بزنند زیرا حداقل دستاوردهای ارزیابی مؤلفه ها این است که مجموعه اقدامات برای بنیادهای توانمندساز جهت دار و حوزه های بهبود در همه بخشها معین می شود. براین اساس مؤلفه های الگوی ارزیابی براساس مدل سرآمدی که در شرکت فولاد مبارکه اجرا شده در دو بخش زیر ارائه می شود:

الف- الگو و مؤلفه های کلی مدل ارزیابی سرآمدی:

به طورکلی الگو و مؤلفه های مربوط به آن برای قالب بندی ارزیابی مجموعه توانمندسازهای سازمان در مدل سرآمدی را می توان مطابق شکل زیر انجام داد.

 

3

 

ب- ارائه یک نمونه از الگوی ارزیابی در بعد منابع انسانی سازمان تجربه شده:

برای ارزیابی توانمندسازها و نتایج مؤلفه های سازمان می توان از الگویی استفاده کرد که درعمل تجربه شده و مجموعه رویکردها و نتایج را در قالب مشخصی موردارزیابی قرار می دهد. به طورکلی نمونه الگوی جامع ارزیابی که رویکردهای مربوط را در یک تصویر کلی نمایش می دهد را می توان مطابق شکل زیر نشان داد.

دانلود پاورپوینت : تعیین اولویت های سرمایه گذاری مبتنی بر مزیت های رقابتی

 

4

 

منبع: سلطانی، ایرج، “نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی”، ماهنامه تدبیر، شماره 174، سال هفدهم، 1385

 

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نقش الگوی سرآمدی در کسب مزیت رقابتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش از فروشنده

قیمت

رایگان

گزارش تخلف

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 6 اردیبهشت 1400آخرین بروزرسانی: 10 آبان 1401تعداد بازدید: 345
نوع فایل

خواندنی

دسته: برچسب:
قیمت

رایگان