نکات کلیدی در تصمیم گیری (2)

تصویر شاخص

تهیه و تنظیم: لیلا دهقان

1. کیفیت تصمیمات تابع کیفیت اطلاعاتی است که بر اساس آن تصمیم گیری اتخاذ می شود.

2. برای تشخیص صحیح مسائل و نوشتن نسخه صحیحی برای حل مسایل مدیران باید سازمان خود و اصل و ذات سیستمی که سازمان را به وجود آورده است؛ شناخته و باید فهمیده باشند که اجزاء مختلف در این سیستم چگونه کار می کند و سیستم چگونه خود را با محیط مطابقت می دهد.

3. برای تصمیم گیری صحیح و موثر دو نوع اطلاعات ضروری است :

تصمیم گیری صحیح

• اطلاعات اساسی درباره ذات و طبیعت سازمان اطلاعاتی که به وسیله آن می توانیم به فلسفه وجودی سازمان پی ببریم.
• اطلاعات درباره وضعیت سازمان یعنی اطلاعاتی درباره رفتار مدیران در سازمان انگیزه روحیه و اشتیاق به کارکنان سازمان ساختار و عملکرد شبکه ارتباطات فرآیند و مکانیسم تصمیم گیری تولید و درآمد سازمان و به عبارتی دیگر اطلاعاتی که به وسیله آن موقعیت و وضعیت فعلی سازمان برای ما روشن باشد.

4. میزان معلومی یا نامعلومی در محیط تابع میزان اطلاعات موجود در محیط است.

5. حجم اطلاعاتی که تصمیم گیرنده برای تصمیم گیری به آن نیاز دارد، بستگی به شناخت آشنایی و دانش او از محیط و موقعیت بستگی دارد.

6. هر چقدر که ماهیت مسئله ای برای تصمیم گیرنده شناخته تر باشد درجه اتکا به اطلاعات و معلومات موجود بیشتر خواهد بود.

7. مسئله مهم در رابطه با اطلاعات و نقش تصمیم گیری تعیین نوع حجم اطلاعاتی است که تصمیم گیرنده برای تصمیم گیری به آن نیاز دارد.

8. جمع آوری و پردازش اطلاعات باید به عنوان یکی از مراحل ضروری و مهم اولیه به شمار آید و نباید تنها با فرض اینکه در هنگام تصمیم گیری اطلاعات لازم وجود خواهد داشت.

9. علت عدم توجه کافی به جمع آوری اطلاعات و یا مهم تلقی نکردن آن به عنوان یک متغیر در مدل های کلاسیک تصمیم گیری ناشی از وجود فرض انسان اقتصادی و انسان عقلایی در این مدل هاست.

معرفی کتاب : تصمیم گیری

10. دو گروه تصمیم گیری را باید از یکدیگر تشخیص داد :

• تصمیماتی که اتخاذ و اجزاء آن منجر به نتایجی با ارزش یا سودمند می شوند تصمیماتی که با اتخاذ آن می توان به اهداف مطلوب و مورد نظر رسید.
• تصمیماتی که منظور از اتخاذ آن کسب اطلاعاتی است که بر اساس آن بتوان تصمیمات بهتری در گروه اول اتخاذ نمود.

11. اگر اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در دسترس تصمیم گیرنده باشد جمع اوری اطلاعات نیز آسان و کم هزینه خواهد بود.

12. ارزش اطلاعات را باید بسته به این دانست که اطلاعات تا چه اندازه احتمال انتخاب راه حل بهتری را افزایش دهد.

13. در محیطی که تئوری کلاسیک تصمیم گیری متصور شده است دو فرض مهم وجود دارد:

1. مدیر می تواند به درستی نتایج ناشی از تصمیمات خود را پیش بینی کند.

2. مدیر می تواند نتایج و عواقب ناشی از تصمیم را کنترل نماید.

14. در تئوری کلاسیک تصمیم گیری فرض است که تصمیم گیرنده اطلاعات را برای تصمیم گیری و کنترل کامل روی تصمیم دارد.

15. تئوری کلاسیک در واقع مدلی برای تصمیم گیری در شرایط معلوم است زیرا تصمیم گیرنده

در موقعیتی می باشد که می تواند به طور دقیق عواقب ناشی از تصمیمات خود را پیش بینی نماید.

16. تصمیم گیری چیزی بیش از انتخاب مطلوب ترین راه از میان راه‌های مختلف نخواهد بود.

17. در حالت نامعلومی تصمیم گیری بیشتر بر اساس ذهنیات قضاوت تجربیات قبلی مدیر و احساسی که او درباره موضوع دارد انجام می گیرد.

18. به طور کلی 3 نوع نامعلومی تشخیص داده شده است :

• هنگامی که محیط یا بخشی از آن برای مدیر معلوم و یا پیش بینی نیست.

• هنگامی که مدیر نمی داند که تغییر و تحولات محیطی چه اثراتی به روی او و سازمان خواهد گذاشت.

• هنگامی که مدیر نمی‌داند که نتیجه تصمیماتی که او در مقابله با تحولات محیطی می گیرد چه خواهد بود.

19. در رابطه با محیط و نامعلومی های آن سازمان معمولا نقشی انفعالی داشته است به این معنی که سازمان به محیط و عوامل محیطی به عنوان داده های غیرقابل کنترل و غیرقابل تغییر نگریسته و فقط سعی به این نموده است که تا جایی که ممکن است خود را با آن منطبق و سازگار نماید.

استراتژی

20. استراتژی نوع اول (مدافعین) با انتخاب این استراتژی سازمان می خواهد محیط با ثباتی برای خود بوجود آورد. بدین منظور سازمان بخش کوچکی از کل محیط رابه عنوان قلمرو خاص خود انتخاب می کند و تمامی نیرو و منابع خود را در آن متمرکز و صرف تولید چند کالای تخصصی معدود می نماید.

21. استراتژی نوع دوم : (پیشتازان) این استراتژی تقریبا عکس استراتژی مدافعین است در اینجا سازمان سعی می کند با اختراعات و تولیدات انتکاری و با یافتن بازار های بکر و تازه امکانات جدیدی رابرای خود بوجود آورد سازمان به دنبال نوآوری است.

22. جستجوی دقیق و دائم محیط برای یافتن فرصت های بالقوه نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان هایی که از استراتژی دوم استفاده می کنند دارد.

23. از آنجایی که ماهیت اصلی استراتژی نوع دوم یافتن فرصت های جدید است به آنها پیشتازان گفته می شود.

24. استراتژی نوع سوم (مقلدین ) در این استراتژی سعی شده است که از ویژگی های مفید هر دو نوع استراتژی پیشتازان و مدافعین استفاده شود. بدین معنی که سعی شده است مانند مدافعین با ایجاد یک محیط با ثبات ریسک رابه حداقل و مانند پیشتازان با ایجاد انعطاف پذیری زیاد فرصت برای ایجاد سودبری و منفعت را به حداکثر برساند.

25. در استراتژی نوع سوم سازمان صبر می کند و تنها بعد از این که معلوم شد که تولیدات جدید و ابتکاری و یا بازار های جدیدی که پیشتازان پیدا کرده اند، آتیه دارند و مناسب رشد و ترقی دیگران نیزهستند آن موقع وارد آن می شوند در واقع تقلید از دیگران است.

26. استراتژی نوع چهارم ( منفعلین ) در اینجا استراتژی به معنای واقعی وجود ندارد. در واقع حالتی است که در اثر غیاب یک استراتژی خاص در سازمان و یا در اثر عدم استفاده صحیح و موثر از یکی از سه استراتژی قبلی بوجود آمده است. عملیات سازمان الگوی خاصی ندارد و ثباتی در آن مشاهده نمی شود.

27. در استراتژی نوع چهارم حرکات در سازمان مقطعی است و میان آنها یک رابطه منطقی با یک سازگاری و هماهنگی کلی وجود نداد.

28. سازمان نیروهای خود را متعهد و مقیدبه یک استراتژی خاص نمی نماید.

29. سیستمی که به وسیله آن وظیفه مهم اطلاع گیری و اطلاع رسانی انجام شود را سیستم اطلاعاتی مدیریت می گویند.

30. سیستم اطلاعاتی مدیریت در قالب اطلاعات ضروری و به موقع جمع آوری طبقه بندی و تجزیه و تحلیل می شود و در اختیار مدیران سازمان قرار می گیرد.

31. اطلاعاتی که به وسیله سیستم اطلاعاتی به مدیر داده می شود باید :

• اطلاعات به روز تازه و جدید باشد.
• اطلاعات باید صحیح درست دقیق و قابل اعتماد باشد و مدیر باید به صحت و درستی اطلاعات اطمینان داشته باشد.
• اطلاعات باید درباره اصل قضیه باشند.
• اطلاعات باید به مدیر داده شود که مورد نیاز او باشد.
• اطلاعات باید حتی الامکان کامل بوده و همه اطلاعاتی باشند که مدیر به آن نیاز دارد.

32. سیستم اطلاعاتی معمولا طی چهار مرحله بوجود می آید :

• مطالعه و بررسی سیستم اطلاعاتی موجود (یعنی ماهیت و کیفیت اطلاعات و چگونگی جریان و استفاده از آن مورد بررسی قرار می گیرد.)
• تعیین اولویت های اطلاعاتی (مدیران به چه اطلاعاتی نیاز دارند. )
• طراحی سیستم اطلاعاتی جدید
• انتخاب کامپیوتر

33. در طراحی و پیشنهاد سیستم اطلاعاتی جدید عامل مهمی که باید درنظر گرفت لیست اولویت‌های اطلاعاتی سازمان است.

34. سیستم اطلاعاتی باید برای کل سازمان در نظر گرفته شود.

35. عامل مهم در تعیین اولویت‌های اطلاعاتی نیاز های کلی سازمان است ونیازهای اطلاعاتی حوزه های سازمانی در مرتبه دوم هستند.

دانلود فایل WORD پرسشنامه : بررسی نحوه تصمیم گیری و سبک زندگی کارکنان سازمان

36. سیستم اطلاعاتی از منابع داخلی و خارجی (از محیط های داخلی و خارجی سازمان) اطلاعات می گیرد.

37. انواع اطلاعات در سه سطح میران ارشد (استراتژیکی) معاونین (تاکتیکی) سرپرستان (تکنیکی) تقسم بندی شده اند.

38. وظیفه اصلی مدیریت در سطح استراتژکی برنامه ریزی و سیاست گذاری های دراز مدت است.

39. مدیران میانی تصمیمات تاکتیکی می گیرند به وسیله تصمیماتی که در این سطح گرفته می شوند.

از یک سو طرح و برنامه ریزی مدیران ارشد به مرحله اجرا در می آید و از سوی دیگر فعالیت سرپرستان کنترل می شود.

40. وظیفه اصلی مدیران ارشد در سطوح فوقانی مدیریت برنامه ریزی های دراز مدت استراتژیکی است. در حالی که وظیفه اصلی سرپرستان در سطوح تحتانی مدیریت کنترل عملیات کوتاه مدت و کنترل فعالیت های روزمره اجرایی است. وظیفه اصلی مدیران در سطح میانی این است که مانند واسطه و نقطه مشترکی میان این دو سطح عمل می کنند.

41. تصمیمات تکنیکی به وسیله سرپرستان اتخاذ می شود وظیفه اصلی سرپرستان کنترل عملیات روزانه است.

42. تصمیم گیری در سطح تکنیکی از نظم بیشتری برخوردار است.

43. تصورات غلط درباره اطلاعات

• کامپیوتر می تواند تمامی اطلاعاتی راکه مدیر به آن نیاز دارد، در اختیار او قرار دهد.
• هر قدر اطلاعات بیشتر باشد تصمیمات بهتر خواهند بود.
• اطلاعاتی را که مدیر خواسته است اطلاعاتی هستند که او به آنها نیاز دارد.
• اگر مدیر همه اطلاعاتی را که نیاز دارد داشته باشد به کیفیت تصمیم گیری افزوده خواهد شد.
• دادن اطلاعات بیشتر به مدبر به کیفیت تصمیم گیری های او خواهد افزود.

44. در هر تصمیم گیری معمولا یک عامل ریسک و نامعلومی وجود دارد.

نکات کلیدی در تصمیم گیری (1)

نکات کلیدی در تصمیم گیری (3)

نکات کلیدی در تصمیم گیری (4)

 

این محصول هیچ محتوایی جهت دریافت ندارد

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 فروش
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نکات کلیدی در تصمیم گیری (2)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش از فروشنده

قیمت

رایگان

گزارش تخلف

امتیازی ثبت نشده است
تاریخ انتشار: 7 اردیبهشت 1400آخرین بروزرسانی: 9 آبان 1401تعداد بازدید: 772
نوع فایل

خواندنی

دسته: برچسب:
قیمت

رایگان