0
4309712

دانلود پاورپوینت درس بازاریابی و مدیریت بازار ◄ 271 اسلاید

خواسته ها بيانگر کيفيت ارضاء نيازها و مطلوبيت هاي دلخواه انسان بوده و در واقع بخش عمده اي از کوشش و تلاش فرد براي نيل به خواسته هاي نامحدود او صورت مي‏گيرد. تنوع طلبي و انتظار دستيابي به امکانات رفاهي ...
word-big

دانلود پرسشنامه : ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

هدف: بررسی ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف مشخص کنید که استفاده از اینترنت: توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر ...
word-big

دانلود پرسشنامه : استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های بازاریابی

هدف: بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت‌های سازمانی مربوط به بازاریابی. نحوه تکمیل: میزان استفاده از فناوری اطلاعات در هر یک از موارد زیر را تعیین کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی‌های بازاریابی

هدف: بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی‌های بازاریابی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

هدف: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی. نحوه تکمیل: در هر یک از موارد زیر، به کارگیری فناوری اطلاعات چقدر مؤثر بوده است؟ توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی

هدف: بررسی تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه ...
word-big

دانلود پرسشنامه : حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

هدف پرسشنامه : بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش در سازمان هایی که از چندین شرکت تشکیل شده اند. نحوه تکمیل: میزان کاربرد رویه های مدیریت دانش را در هریک از موارد زیر با توجه به ...
word-big

دانلود پرسشنامه : میزان توجه سازمان به بازاریابی

  هدف پرسشنامه : بررسی گرایش به بازار نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : فعالیت های بازاریابی

هدف پرسشنامه : ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی نحوه تکمیل : میزان انجام هر یک از فعالیت های زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
1 2 3 4 33