0
word-big

دانلود پرسشنامه : خلاقیت و نوآوری در سازمان

هدف: بررسی میزان حمایت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار عمل های شغلی در سازمان. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 ...
word-big

دانلود پرسشنامه : بررسی میزان خلاقیت در سازمان کارآفرین

هدف: این پرسشنامه  به وسیله «کورنوال و پرلمن»  طراحی شده است که میزان خلاقیت افراد و گروهها را در داخل سازمان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه تکمیل: برای ارزیابی عبارات از طیف پنج گانه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده ...
word-big

دانلود فایل WORD پرسشنامه : سنجش میزان خلاقیت افراد در سازمان

هدف: این ابزار میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می دهد. تعداد سوالات:  50 توضیحات: این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه به شکل پنج گزینه ای طراحی شده ...
word-big

دانلود فایل WORD پرسشنامه : اندازه گیری میزان گرایش افراد به خلاقیت

کاربرد : با استفاده از این پرسشنامه می توانید میزان گرایش افراد به خلاقیت را مورد بررسی و مقایسه قرار دهید. تعداد سوالات: 12 توضیحات: این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه ...
thumb.medium.nopic

معرفی کتاب : کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری

نویسنده کتاب : مطهري علي ناشر کتاب : آزادمهر تعداد صفحات کتاب : 168
thumb.medium.1_48

معرفی کتاب : تکنیکهای خلاقیت فردی و گروهی

نویسنده کتاب : صمدآقايي جليل ناشر کتاب : مرکز آموزش مديريت دولتي تعداد صفحات کتاب : 212
thumb.medium.87_99

معرفی کتاب : خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی

نویسنده کتاب : سامخانيان محمد ربيع ناشر کتاب : رسانه تخصصي تعداد صفحات کتاب : 242
thumb.medium.88_187

معرفی کتاب : خلاقیت در ساخت محصولات جهانی

نویسنده کتاب : کلي تام ناشر کتاب : مبلغان تعداد صفحات کتاب : 298
thumb.medium.4_15

معرفی کتاب : خلاقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی

نویسنده کتاب : ربيع سام خانيان محمد، جهانيان رمضان ، مرتضائي احمد ناشر کتاب : اسپند هنر تعداد صفحات کتاب : 208
1 2 3 10