0
Intention-to-buy-min

دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر تصویر قیمتی فروشگاه و رسانه اجتماعی بر قصد خرید در آینده

قصد خرید مصرف کننده ، به تلاش برای خرید محصول یا خدمات گفته می شود وتحت تأثیر برخی از عوامل خارجی مانند برندهای های فروخته شده در فروشگاه ، موقعیت مکانی ، زمان و برخی از عوامل درونی و ذاتی ...
pww

دانلود پاورپوینت کاربرد سیستم های اطلاعات حسابداری، چرخه ی درآمد: فروش و دریافت های نقدی ◄25 اسلاید

عنوان کامل پاورپوینت: کاربرد سیستم های اطلاعات حسابداری، چرخه ی درآمد: فروش و دریافت های نقدی فهرست مطالب پاورپوینت: فعالیت های اصلی تجاری و فرآیند پردازش داده ها در چرخه ی درآمد چگونگی تا ثیر پیشرفت فن آوری اطلاعات بر کارایی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : سیستم‌های خرده فروشی آنلاین

هدف: بررسی نیاز سازمان به استفاده از سیستم‌های خرده فروشی آنلاین. نحوه تکمیل: با در نظر گرفتن سیستم‌های خرده فروشی آنلاین در سازمان، نظر خود را درباره هر یک از موارد زیر با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : ...
word-big

دانلود پرسشنامه : مدیریت فروش

هدف پرسشنامه : بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه مناسب را علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رضایت شغلی فروشندگان

هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز ...
word-big

دانلود پرسشنامه : عوامل اثر گذار بر فروش

هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثر گذار بر فروش نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه ...
word-big

دانلود پرسشنامه : مذاکرات فروش با خریداران خارجی

هدف پرسشنامه : بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رابطه بین فروشنده و مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده ...
word-big

دانلود پرسشنامه : توانایی های ارتباطی فروشندگان

هدف پرسشنامه : بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توج هبه طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به ...
1 2 3 27