0
ID-10036034

دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات بر طول عمر مشتری

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات بر طول عمر مشتری نوع محصول: پرسشنامه محقق ساخته رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی - بازاریابی موضوع مورد مطالعه در این پرسشنامه: بررسی کیفیت خدمات بر طول عمر مشتری نوع سوالات: چند گزینه ای کاربرد: جمع آوری داده ...
word-big

دانلود پرسشنامه : سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

هدف: این پرسشنامه میزان اعتماد شرکت به مشتریان (گزینه‌های سمت چپ) و تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات و امکانات (گزینه‌های سمت راست) را به تفکیک مورد سنجش قرار می‌دهد که به وسیله اسوان – تراویک - سیلوا در سالهای ...
word-big

دانلود پرسشنامه : ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا

هدف پرسشنامه : بررسی ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای ...
رفتار-سازمانی-چیست؟

دانلود پرسشنامه : مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM)

هدف: بررسی ضرورت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک. نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

هدف: بررسی میزان رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان. نحوه تکمیل: پس ازمطالعه هر یک از ویژگی‌های زیر که در زمینه کالاها و خدمات سازمان می‌باشد، با توجه به طیف گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما ...
word-big

دانلود پرسشنامه : ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک

  هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده توسط بانک نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رضایت مشتریان بانک

هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده ...
word-big

دانلود پرسشنامه : عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

هدف پرسشنامه : بررسی عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتریان به بانک نحوه تکمیل : میزان اهمیت هر یک از موارد پرسشنامه را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رضایت مشتری از کارکنان بانک

هدف پرسشنامه : بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک نحوه تکمیل : با توجه به طیف مشخص کنید که در هریک از موارد زیر چقدر از کارکنان بانک راضی هستید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ...
1 2 3 29