0
Bayona-Feature-2

تعریف گردشگری

تعریف گردشگری تعریف گردشگری به مجموعه فعالیتی اطلاق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز ...
World travel

بازاریابی صنعت گردشگری

بازاریابی صنعت گردشگری تعریف بازاریابی صنعت گردشگری بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی(اداری) شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است. به طوری که اساساً شرکت های مسافرتی و عرضه کنندگان را در رقابت با ...
phpThumb_generated_thumbnail

هفت S بازاریابی گردشگری

بازاریابی گردشگری در مبحث بازاریابی یک مدل بسیار منطقی و ساده که حاصل تحقیقات بسیار دانشمندان و محققین بزرگ دنیا در سالهای گذشته صورت گرفته هفت S انگلیسی است. که لازمه گردشگری است. و شامل گردشگری بین‌المللی هم می‌شود. که ...
Blog_image_Tourism_trends2

آمیخته بازاریابی گردشگری

آمیخته بازاریابی گردشگری استراتژی هایی که بوسیله تورگردان استفاده می شود برای ارتباط داشتن با عموم است و بر روی ماهیت خدمات تأکید می کند. بنابراین هر دو نوع هم فرآیند بازاریابی و هم مشتری به صورت متفاوتی در گردشگری ...
Tourism

شناخت تئوری انگیزش در بازارهای هدف گردشگری

بازارهای هدف گردشگری جذب گردشگران در ساختار بازاریابی نوین بر پایه جلب مشارکتهای مردمی و با همکاری بخش های خصوصی، عمومی و دولتی امکان پذیر است. در حقیقت ارائه محصول نو در بازارهای هدف و جذب مشتریان جدید و قدیمی ...
What-is-Tourism-Marketing-1

برنامه ریزی بازاریابی در صنعت گردشگری

 بازاریابی در صنعت گردشگری مقدمه رشد روزافزون پدیده ی جهانگردی و گردشگری و افزایش ناشی از درآمدهای این صنعت در سراسر جهان، برنامه ریزی را به مطالعه و پژوهشهای کابردی در این زمینه واداشته است. نتیجه ی این پژوهشها نشان ...
Tourism

گردشگری پایدار

گردشگری پایدار چیست؟ گردشگری در مفهوم پایداری در برگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. در این میان زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری حاصل تلاش در دستیابی به توسعه پایدار در تمامی زمینه های توسعه می باشد. بخصوص بعد از ...
Travel-and-tourism-an(1)

فرایند خرید مصرف کننده در گردشگری

فرایند خرید مصرف کننده غالباً همانند خرید سایر محصولات و خدمات گردشگری تلقی می گردد. فرض بر این است که یک مصرف کننده مراحلی را پشت سر می گذارد و در نهایت اقدام به خرید می کند. این فرایند در ...
_Mua

روش های قیمت گذاری در صنعت گردشگری

چهار روش برای قیمت گذاری وجود دارد: 1) قیمت گذاری مبتنی بر هزینه بسیاری از شرکت ها برای رسیدن به اهداف خود از قیمت گذاری کل هزینه و یا  بر اساس هزینه نهایی استفاده می کنند. بعضی از شرکت های ...
1 17 18 19 20 21 29