0
word-big

دانلود پرسشنامه : ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

هدف پرسشنامه : بررسی ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

هدف پرسشنامه : بررسی نگرش مشتریان درباره حفظ رابطه با شرکت های مشاوره سرمایه گذاری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را توصیف می‌کند انتخاب کنید. ...
word-big

دانلود پرسشنامه : مشتری گرایی

هدف پرسشنامه : بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای ...
word-big

دانلود پرسشنامه : بررسی نیازهای مشتریان

هدف پرسشنامه : بررسی نیازهای مشتریان به‌ منحصر به فرد بودن نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای ...
word-big

دانلود پرسشنامه : مشتری مداری

هدف پرسشنامه : فناوری می‌تواند کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان یک سازمان را افزایش دهد. اما هیچ فناوری نمی‌تواند اثرات نگرش ضعیف نسبت به خدمات ارائه شده به مشتری را از بین ببرد. پرسشنامه زیر جهت درک گرایش شما ...
word-big

دانلود پرسشنامه : حفظ و مراقبت از مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به زیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 ...
word-big

دانلود پرسشنامه : عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

هدف پرسشنامه : ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، انتخاب کنید. توضیحات : 21 مورد از سوالات ...
word-big

دانلود پرسشنامه : گرایش سازمان به مشتری محوری

هدف پرسشنامه  : بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

هدف پرسشنامه : بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از سؤالات، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
1 2 3 4 29