0
word-big

دانلود پرسشنامه : توانمند سازی کارکنان مرتبط با مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رابطه بین مشتری و مشاور

هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین مشتری و مشاور نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، با توجه به طیف نظر خود را مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رضایت مشتری و پیامدهای آن

هدف پرسشنامه : بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ...
word-big

دانلود پرسشنامه : ارزش درک شده توسط مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : نحوه ارائه خدمات به مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی اینکه آیا شما در برخورد تلفنی با مشتری، خوب رفتار می‌کنید یا خیر نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از جملات، رفتار تلفنی خود را با توجه به موارد زیر رتبه بندی کنید: 1: ...
word-big

دانلود پرسشنامه : ناخشنودی مشتری

هدف پرسشنامه : اینکه آیا شما از روش های ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاهی دارید یا خیر نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر یک از فنون زیر، اگر آن فن را در بیشتر از 95 درصد زمان ها ...
types-of-customers

دانلود پرسشنامه : رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

هدف پرسشنامه : بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می‌کنند نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات ...
word-big

دانلود پرسشنامه : نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

هدف پرسشنامه : بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و ...
word-big

دانلود پرسشنامه : ارزیابی میزان وفاداری مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی وفاداری مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز ...
1 2 3 4 5 29