0
word-big

دانلود پرسشنامه : تعاملات ویژه با مشتریان

هدف پرسشنامه : بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به ...
word-big

دانلود پرسشنامه : شکایات مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی شکایات انجام شده توسط مشتری نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که نظر شما را به خوبی توصیف می‌کند، علامت بزنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
word-big

دانلود پرسشنامه : رابطه بین فروشنده و مشتری

هدف پرسشنامه : بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هر یک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی شده ...
word-big

دانلود پرسشنامه : حفظ مشتریان خدمات آموزشی

هدف: بررسی عوامل اثرگذار بر حفظ مشتریان خدمات آموزشی. نحوه تکمیل: هنگامی که یک ارائه دهنده خدمات آموزشی به شما آموزشی ارائه می‌کند، با توجه به طیف مشخص کنید که هر یک از موارد زیر در ایجاد رضایت در شما ...
read

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

Realizing a customer intimacy strategy, fostering customer-satisfying behaviors and implementing customer-centric processes. Explanation of Customer Relationship Management. What is Customer Relationship Management? Description Customer Relationship Management can be defined in a number of ways. Some people stress the significance of ...
read

مدل رضایت مندی مشتری

Measuring client happiness. Explanation of Customer Satisfaction Model of Kano. ('84) What is the customer satisfaction model? Description The customer satisfaction model from N. Kano is a quality management and marketing technique that can be used for measuring client happiness. ...
word-big

دانلود پرسشنامه : مشتری، کارآفرینی و یادگیری

هدف پرسشنامه : بررسی گرایش سازمان به مشتری، کارآفرینی و یادگیری. نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، میزان موافقت خود را با توجه به طیف بیان کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 5 گزینه ای طراحی ...
thumb.medium.8_31

معرفی کتاب : آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری رضایت مشتریان

نویسنده کتاب : خوش دهان علي ناشر کتاب : علي خوش دهان تعداد صفحات کتاب : 102
thumb.medium.88_8

معرفی کتاب : ارتباط موثر با مشتری

نویسنده کتاب : نيوبي توني ناشر کتاب : انديشه آريا تعداد صفحات کتاب : 55
1 2 3 4 5 6 29